Intake (1 ½ uur)
€ 90,00
Consult (3/4 uur)
€ 65,00
Bloesemdruppels
€ 15,00
Systeemopstelling
€ 90,00
MatriXcoaching
€ 65,00

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de alternatieve geneeswijzen volledig of gedeeltelijk. Dit kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden. Kijk voor meer informatie: https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/Klachtenregeling

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten(GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijk Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/